מהי הטבת המס לבני 60+ ? – תיקון 190

תיקון 190

שיתוף פוסט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

כולם מדברים על הטבת המס לבני 60+ , מהי הטבת המס ? 

מקור הטבת המס נעוץ בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה שפורסם ב 2012 .
תיקון 190 עוסק בעיקר בהרחבת המסגרת הטבות המס הניתנות מכח סעיף 9א לפקודה בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה .
בפוסט זה אסביר מהי אותה הטבת המס אותה מפרסמים גופים פיננסים רבים .
חשיבות ההבנה של הטבת המס חשובה מאוד היות ויכולה לחסוך כסף רב ומנגד עלולה לעלות כסף רב עבור חוסכים שהטבה אינה מתאימה להם .

אפיק החיסכון שמציע תיקון 190 מאפשר להפקיד כספים נזילים לקופת גמל ומאפשר משיכה הונית של הכספים במס רווח הון נומינלי של 15% במקום 25% מס רווח הון ראילי במכשירים פיננסים אחרים כגון קרנות נאמנות , תוכניות חיסכון פרט , תיק מנוהל ,ריבית על פקדונות בבנקים וכו. .

אפשרות נוספת למימוש הכספים הינה בדרך של משיכת קצבה חודשית פטורה ממס ע”י העברתם לקופה משלמת קצבה.

אלטרנטיבת ההשקעה זאת מחייבת שיתקיימו 2 תנאים במצטבר
• חוסכים מעל גיל 60
• מקבלים קצבת פנסיה בגובה מעל 4525 ש”ח
*במידה ולא מתקיימים התנאים אזי משיכת הכספים היא משיכה שלא כדין וחל עליה מס של 35% .

בהפקדת סכום על פי תיקון 190 , ההפקדה מתחלקת ל 2 רובדים :
רובד ראשון – 34848 ש”ח ,סכום זה לא יהיה ניתן למשיכה רגילה וחייב במס שולי .
רובד שני – היוון במס רווח הון 15% על הרווח הנומינילי.

דוגמא להפקדה בסך 700000 ש”ח  תיקון 190:

דוגמא הפקדה תיקון 190

יתרונות השקעה בקופת גמל על פי תיקון 190 הם :

עלויות ניהול נמוכות

• שקיפות התשואות

• מתן הלוואה ע”ח כספי הקופה בתנאים אטרקטיביים
• אפשרויות השקעה : מסלולי השקעה שונים ומגוונים
• מיסוי -ארוע מס בעת משיכת הכספים בלבד , משיכת הכספים ברובד השני בהליך פשוט ללא צורך באישור פקיד  שומה .
• פטור מלא למוטבים בעת פטירה של העמית לפני גיל 75 ובפטירה אחרי גיל 75 ינוכה מס בשיעור 15%  נומינלי ממרכיב הרווח .
תכנון השקעת הכספים לחיסכון דורשת מחשבה מפאת שיקולי המס הנלווים אליה ומקבלת התייחסות גבוהה כחלק מתכנון ולווי הפרישה ללקוחותי .

יכול לעניין אותך גם ...