קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

שיתוף פוסט

קיבוע זכויות -מה זה ?

קצבה המשולמת ממקורות חיסכון פנסיוני (פנסיה תקציבית,קרן פנסיה,ביטוח מנהלים) הינה הכנסה חייבת במס.

במידה וקצבה משולמת בנוסף להכנסות נוספות משכר עבודה או משלוח יד גובה המס הוא על פי מדרגות המס של סל הכנסה הכוללת.
במצב כזה, גם אם הקצבה נמוכה משכר המינימום עדין תמוסה על פי מדרגת המס השולי של הכנסה הכוללת, ביצוע קיבוע זכויות יחסוך מאות שקלים בחודש.

כל אחד המגיע לגיל הפרישה החוקי :נשים -62 ,גברים -67 ומקבל קצבה ,זכאי להנות מהטבת מס בגין תשלום קצבה.
מימוש הטבת המס מוכר בשם –קיבוע זכויות .
הטבת המס בשנת 2022 הגלומה בקיבוע זכויות כולל סל מענק פטור בסך 810576 ש”ח עבור תשלום קצבה או תגמולי קצבה ומאפשר לפנסיונר לנצלו ב 3 דרכים : 

 קיבוע זכויות : פטור על קצבה .

על מנת להמיר את סל הפטור לפטור לקצבה מחלקים בפקטור קבוע 180 .

 לדוגמא : עצמאי בן 67 פרש ב 01/01/2020 ,צבר בקרן הפנסיה 2 מיליון ש”ח המאפשרים  לו קצבה בגובה של  10000 ש”ח
 הקצבה הפטורה היא : 4425 ש”ח = 180/ 796536
 סה”כ קצבה : 10000 ש”ח
 חלק פטור :4425  ש”ח
 חלק חייב :5572 ש”ח , במידה והקצבה הינו הכנסותו היחיד ,פטור מתוקף נק זיכוי

 קיבוע זכויות : הוון קצבה , יחס  ההוון 1:1 .

 דוגמא : עצמאי בן 67 פרש ב 01/01/2020 ,צבר בביטוח   מנהלים  2 מיליון ש”ח

 המאפשרים לו קצבה בגובה של 10000 ש”ח.
 הגמלאי מעוניין להמיר  2000 ש”ח קצבה ל  400000   אלף ש”ח .
 סה”כ קצבה שנותרה : 8000 ש”ח .
 חלק הפטור :   2202 קצבה + 400000 אלף ש”ח   הניתנים למשיכה כהון פטור ממס .
 חלק החייב  : 5798 קצבה , במידה והקצבה הינו   הכנסותו היחיד ,פטור מתוקף נק זיכוי.

 קיבוע זכויות : פטור על מענקי פרישה (פיצויים) , חישוב הפגיעה בסל הפטור מחושב על פי נוסחת הקיזוז כחלק מתיקון 190 שיצא בשנת 2010 .

מטרת הנוסחה היינה להגביל את הפטור שיקבל יחיד מקצבתו במידה וקיבל גם מענקי פרישה פטורים ממס במהלך שנות עבודתו .
יחס הפגיעה בהון הפטור 1:1.35 , כל שקל  מענק פרישה פטור ממס שנתקבל בגין 32 שנות עבודה שקדמו למועד הזכאות  צמוד למדד ממועד הקבלה ועד 1  בינואר של השנה בה הגיע לגיל הזכאות.
דוגמא : עצמאי בן 67 פרש ב 01/01/2020 ,צבר בביטוח מנהלים  2 מיליון ש”ח
המאפשרים לו קצבה בגובה של 10000 ש”ח .
משך פיצויים פטורים בגיל 60 בסכום של 110000 ש”ח , המדד בחודש המשיכה 95 .
המדד ב 01/01/2020 הוא 160
הפגיעה בהון הפטור: 250105 = 160/95 * 1.35 * 110000
סה”כ קצבה 10000 ש”ח
סה”כ קצבה פטורה : 3035 ש”ח
קצבה חייבת במס :6965 ש”ח  .

 קיבוע זכויות הוא שיאו של הטיפול במיסוי פרישה וברבו בלתי הפיך , ועל כן יש לבצעו בזהירות תוך ראיה של כל הנתונים והבנה של הצרכים של הלקוח 

 ביצוע הליך קיבוע זכויות הינו חלק מליווי ותכנון פרישה שאני מבצעת ללקוחותיי.

ניתן להבין מהדוגמאות שביצוע מחושב ונכון יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים לאורך שנות הפרישה. 

יכול לעניין אותך גם ...