תהליך תכנון פרישה

פגישת היכרות

פגישת היכרות חשובה מאוד בתהליך תכנון הפרישה .
הפגישה עושה את כל ההבדל ממתווה פרישה אחד למשנהו .
בפגישה הראשונה אני לומדת להכיר אתכם ,הרצונות שלכם והחלמות שלכם,תוך מתן דגש על 3 נק עיקריות :
העבר – מה ההיסטוריה התעסוקתית שלכם , וממנה נגזר ההיסטוריה של החיסכון הפנסיוני.
הווה – חוסן כלכלי כיום , אילו מקורות כספיים נוספים עומדים לרשותכם כיום.
עתיד – הצרכים והרצונות שלכם בעתיד.

איסוף וניתוח הנתונים הפנסיוניים

ניתוח החיסכון הפנסיוני של הלקוח וברור זכויות .
הצגת אפשרויות למשיכה כספים :
1 . משיכה כהון
2. משיכה כקצבה – הצגת כל אפשרויות מסלולי הפרישה
הגשת דוח ענייני ומסכם באופן פשוט ומובן .
גיבוש תכנית הפרישה המבוססת על מידע שנאסף

תכנון מס בפרישה

תכנון מתווה חבות המס לאורך שנות הפרישה של הלקוח על מנת להגדיל את החיסכון נטו  ראה מאמר -קצבה היא הכנסה לכל דבר ) .
מילוי טפסים לרשויות המס ,טיפול באישורים המתקבלים מנציבות המס מול חברות הביטוח ובתי השקעות ,קרנות הפנסיה .

ביצוע המתווה מול חברות הביטוח,קרנות פנסיה ובתי השקעות

מילוי בקשות למימוש קצבה , פדיונות , ניודים במידה ונדרש על פי המתווה שהוחלט. 
מעקב לביצוע הבקשות ובדיקת הכספים המתקבלים מהגופים השונים ..

 

פגישת היכרות

פגישת היכרות חשובה מאוד בתהליך תכנון הפרישה .
הפגישה  עושה את כל ההבדל ממתווה פרישה אחד למשנהו .
בפגישה הראשונה אני לומדת להכיר אתכם ,הרצונות שלכם והחלמות שלכם ,
ונותנת דגש על 3 נקודות :
העבר – מה ההיסטוריה התעסוקתית שלכם , וממנה נגזר ההיסטוריה של החיסכון הפנסיוני.
הווה – חוסן כלכלי כיום , אילו מקורות כספיים נוספים עומדים לרשותכם כיום
עתיד – הצרכים והרצונות שלכם בעתיד.

תכנון פרישה -פגישת הכרות
תכנון פרישה - ניתוח תיק פנסיוני

איסוף וניתוח הנתונים הפנסיוניים

ניתוח החיסכון הפנסיוני של הלקוח וברור זכויות .
הצגת אפשרויות למשיכה כספים :
1 . משיכה כהון .
2. משיכה כקצבה – הצגת כל אפשרויות מסלולי הפרישה.
הגשת דוח ענייני ומסכם באופן פשוט ומובן .
גיבוש תכנית הפרישה המבוססת על מידע שנאסף

תכנון מתווה מס בפרישה

תכנון מתווה חבות המס לאורך שנות הפרישה של הלקוח על מנת להגדיל את החיסכון נטו  ראה מאמר -קצבה היא הכנסה לכל דבר ) .
מילוי טפסים לרשויות המס ,טיפול באישורים המתקבלים מנציבות המס מול חברות הביטוח ובתי השקעות ,קרנות הפנסיה .

תכנון פרישה - תכנון מס

ביצוע המתווה מול חברות הביטוח,קרנות פנסיה ובתי השקעות

מילוי בקשות למימוש קצבה , פדיונות , ניודים במידה ונדרש על פי המתווה שהוחלט מעקב לביצוע הבקשות ובדיקת הכספים המתקבלים מהגופים השונים ..