תקנה 125ד – הגיל  שמאפשר לעשות את התרגיל …

תקנה 125 ד

שיתוף פוסט

תקנה 125ד -הגיל שמאפשר לעשות את התרגיל …

המס בגין  רווחי הון בשיעור 25% מוכר לרובינו מתחום השקעות והחיסכון.
מהרווחים של ההשקעה/חיסכון   מנוכה 25% מס רווח הון ריאלי  ( רווחים בניכוי מדד ).

סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה המוכר בשפתו השיווקית – תקנה 125ד, הוא סעיף קצר יחסית.
סעיף 125ד נחקק ב 2003 במטרה לעזור לאוכלוסיית הגימלאים בדרך של מתן הטבת מס , על מנת להטיב עם  חסכונותיהם בגיל הפרישה בדומה לתיקון 190 .

תקנה 125ד  קובעת הטבת מס בעת משיכה כספי חיסכון  מפיקדונות בבנקים ומפוליסות חיסכון פיננסיות של חברות הביטוח .
השקעה באמצעות קופות גמל להשקעה ,  תיקי השקעה מנוהלים ע”י מנהל תיקים או באופן עצמאי , חיסכון באמצעות קרנות נאמנות ותעודת סל , אינם כלולים במסגרת תקנה  125ד.
הטבת המס  על פי סעיף  125ד הינה פטור ממס רווחי הון לגימלאים .

מי זכאי להטבת המס על פי תקנה 125ד ?

הטבות המס תקפות לכל מי שנולד לפני 31/12/1948.
כל אדם אשר הוא או בת זוגו הגיעו לגיל הפרישה ונולד לפני 31/12/1948,  זכאי להטבת מס יחיד .
במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה ונולדו לפני 31/12/1948 , זכאים הזוג להטבת מס זוגי.
בכמה כסף מתבטאת הטבת המס ?
תקרת הפטור ליחיד היא   14520ש”ח   נכון  ל2023 – החזר המס  הצפוי  -3630ש”ח.
תקרת הפטור לזוג  היא   17760ש”ח   נכון  ל2023 – החזר המס  הצפוי  -4440ש”ח.
*שים לב שהטבת המס הזוגי אינה כפולה אלה גבוהה בסך 810ש”ח בלבד .

איך ניתן להנות מהטבת המס   גם אם איני רוצה לבצע פדיון  בפועל ?

הטבת המס לא ניתנת לצבירה משנה לשנה.
אם אתם זכאים להטבת המס (מכוח סעיף 125ד ) אתם צריכים לממש אותה מדי שנה .
הדרך להנות  מהטבה מס מדי שנה (חוקית כמובן 😊) נקראת -מכירה רעיונית או פדיון רעיוני. 
פדיון רעיוני הוא פדיון הכספים  ב”כאילו ”  , מתבצע  פדיון של הכסף ומיד מופקד בחזרה .
בקשה לפדיון רעיוני מוגש לחברת הביטוח בטופס יעודי ,להבדיל מטופס פדיון רגיל  על פיו הכסף מהתוכנית נמשך לחשבון הבנק של הלקוח.

המהלך הזה נועד רק כדי לאפשר להגדיר את ארוע המס -תשלום מס רווחי הון ,ואי לכך להכיר בפטור ממס.
לאחר ביצוע פדיון רעיוני חברת הביטוח מעבירה ללקוח את אישור ניכוי מס במקור.
את האישור מציגים בפני פקיד שומה ,והוא מעביר את ההוראה לביצוע החזר כספי לחשבון הבנק של החוסך .
את ביצוע הפדיון הרעיוני  יש לבצע עד תום שנת המס , עד אמצע חודש דצמבר לכל המאוחר.
 הגשת האישורים לפקיד שומה ניתן לבצע גם בשנת המס הבאה .
כעת ניתן להפקיד את החזר המס בחזרה לפוליסת חיסכון ,והרווחים לאותה שנת מס פטורים . 

לא נסיים מבלי לתת דוגמא מספרית : 

Text

תיק מנוהל / קרן נאמנות

פוליסה חיסכון פיננסית 

סכום השקעה התחלתי

320000

320000

תשואה שנתית לפני תשלום מס 

4%

4%

רווח בש"ח

128000

128000

מס צפוי לשלם

3200

3200

מס משולם בפועל

3200

0

יתרה לאחר תשלום 

329600

332800

תשואה נטו לאחר מס 

3%

4%

שנה ב 

יתרת פתיחה שנה ב 

329600

332800

תשואה שנתית

4%

4%

רווח בש"ח 

13184

13312

מס בפועל שצפוי לשלם

3296

0

יתרה לאחר תשלום מס 

339488

346112

תשואה נטו ביחס להשקעה התחלתי

6.09%

8.16%

להצעה מעולה לפוליסה חיסכון -סעיף 125 ד – לחץ כאן

יכול לעניין אותך גם ...