איך זה עובד?

1.

פגישת היכרות

פגישת היכרות חשובה מאוד בתהליך תכנון הפרישה .
הפגישה עושה את כל ההבדל ממתווה פרישה אחד למשנהו .
בפגישה הראשונה אני לומדת להכיר אתכם ,הרצונות שלכם והחלמות שלכם,
תוך מתן דגש על 3 נק עיקריות :
העבר – מה ההיסטוריה התעסוקתית שלכם , וממנה נגזר ההיסטוריה של החיסכון הפנסיוני.
הווה – חוסן כלכלי כיום , אילו מקורות כספיים נוספים עומדים לרשותכם כיום.
עתיד – הצרכים והרצונות שלכם בעתיד.

2.

איסוף וניתוח הנתונים הפנסיונים

פניה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מלא של החיסכון הפנסיוני 
ניתוח החיסכון הפנסיוני של הלקוח וברור זכויות קצבה .
הצגת אפשרויות למשיכה כספים :
1 . משיכה כהון
2. משיכה כקצבה – הצגת כל אפשרויות מסלולי הפרישה
3. הגשת דוח ענייני ומסכם באופן פשוט ומובן.
4. גיבוש תכנית הפרישה המבוססת על מידע שנאסף

3.

תכנון מס בפרישה

תכנון מתווה חבות המס לאורך שנות הפרישה של הלקוח על מנת להגדיל את החיסכון נטו  ראה מאמר -קצבה היא הכנסה לכל דבר ) .
מילוי טפסים לרשויות המס ,טיפול באישורים המתקבלים מנציבות המס מול חברות הביטוח ובתי השקעות ,קרנות הפנסיה .

4.

ביצוע המתווה מול הגורמים הרשמיים

מילוי בקשות למימוש קצבה , פדיונות , ניודים במידה ונדרש על פי המתווה שהוחלט. 
מעקב לביצוע הבקשות ובדיקת הכספים המתקבלים מהגופים השונים.