מוטבים שאירים יורשים על פי חוק ומה שבינהם-הורשה לדור הבא

הטבת מס | תכנון פרישה
מוטבים שאירים יורשים על פי חוק ומה שבינהם

שיתוף פוסט

בתכנון פרישה על מנת לתכנן את אופן ההורשה לדור הבא  חשוב קודם להבין מי זכאי לקבל  את הכספים בכל מוצר פנסיוני .

בקופות גמל , פוליסות ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות ,הצבירה  של כספי התגמולים תשולם למוטבים הרשומים בפוליסה.
בפוליסה ביטוח חיים ,סכום הביטוח ישולם גם כן למוטבים הרשומים בפוליסה .
 אם לא מציינים מוטבים סכום הביטוח ישולם על פי צו ירושה או צו קיום צוואה .
 בעת פטירה , יהיה צורך להמתין להחלטת הצו  ע”י בית משפט ,מה שעלול לעכב את תביעת הכספים.
 אני ממליצה להקפיד לרשום מוטבים בפרטיהם המלאים .  רצוי לא להשען על הגדרת בררת המחדל  בטפסים יורשים על פי חוק .

יורשים על פי חוק /דין  לפי סע/ 10 לחוק הירושה  : הם בן הזוג , ילדים וצאצאיהם , הורים וצאציהם ,הורי הורים וצאצאיהם .
יורש על פי צוואה : מי שזהותו נקבעה בצוואה שנערכה ע”י המוריש . 
בצוואתו המוריש קובע למי יועבר הכסף ,באיזה היקף ובאיזו צורה -בין אם  לקרובי משפחתו לחברייו לעמותה וכד’.
היורשים בעזרת צו קיום צוואה -יוכלו לממש את זכויתיהם .

רישום מוטבים עולה על דין צוואה או ירושה .  עדין במהלך השנים בפסיקה ,נקבעו חריגים לכלל זה ונקבעו וקביעות שונות  .
מוטב  יכול להיות אדם,  תאגיד , עמותה או חברה .   לדוגמא בביטוח חיים לטובת משכנתא הבנק המלווה נרשם “כמוטב בלי חוזר “.
במקרה שנקבע מוטב קטין ,ובמות המבוטח המוטב עדין קטין -הכספים יעברו לאפטרופוס של המוטב הקטין.

מוטבים רושמים בטופס הצטרפות  למוצר . לאחר הצטרפות למוצר ניתן לשנות ולעדכן את המוטבים ללא הגבלה. עדכון מוטבים מבצעים ע”י טופס יעודי של מינוי מוטבים של אותה חברת ביטוח או בית השקעות .
חובה להעביר טופס מינוי מוטבים חתום ומקור  .
ניתן לבצע זאת באמצעות שליחה הטופס בדואר ישראל ,או טופס שנחתם בחתימה דגיטלית .
 המינוי האחרון של המוטבים הוא המינוי הקובע .
יש לציין שם מלא כולל שם משפחה , מס ת.ז , תאריך לידה , כתובת מגורים .
 בעת הגדרה של מס מוטבים חשוב לקבוע כיצד יחולקו הכספים במקרה מותו של אחד או יותר מהם .

על פי חוק פיצויי פיטורין כספי פיצויים הצבורים  בקופות גמל וביטוח מנהלים ישולמו לשאירים  .

על פי חוק פיצויי פיטורין  סעיף 5 הגדרת שאירים הינה :
בן זוג של העובד במקרה פטירתו ,לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עימו ,וילד של העובד שהוא
בגדר תלוי 
במבוטח.  (לענין גימלאות לפי פרק ג לחוק ביטוח לאומי [נוסח משולב] , תשכ”ח -1968.

חלוקת הפיצויים לעניין זה תיהיה בחלקים שווים .

במקרה והעמית נפטר ויש בקופה כספי פיצויים ,אולם העמית סיים בעבר יחסי עובד ומעביד והכספים לא שוחררו ולא נמשכו ,הכספים ישולמו ליורשים החוקיים על פי צו קיום צוואה או צו ירושה המאושר על פי דין .

בקרן פנסיה במקרה פטירה לא ניתן למשוך כספים מקרן הפנסיה .   
לא את כספי הפיצויים ולא את כספי התגמולים.   
הקרן תשלם קצבה חודשית לשאירים .

שאירים בקרן פנסיה הזכאים לתשלום : בן זוג לרבות ידוע מאותו המין ,ילדים עד גיל 21 לרבות בן חורג , הורה נתמך. 
במקרה מוות כאשר אין שאירים העונים על הגדרת השאירים בתקנון  קרן הפנסיה ,לדוגמא מקרה מוות של רווק  ,ישולם סכום החיסכון כסום חד פעמי למוטבים .

חשוב להדגיש  שמטרת מאמר זה היא להביא  מסגרת ידע כללית מאוד של תכנון הורשת הכספים. 
המטרה 
להדגיש את חשיבות הנושא  כחלק מתכנון הפרישה  וכחלק מתהליך העבודה של תכנון וליווי פרישה .
תכנון הורשת הכספים  הפנסיוניים  מורכב  בהרבה  מהמידע במאמר.  
הורשת כספים כולל  הספקטים משפטיים ומיסוי  נוספים שאינם מפורטים במאמר מפאת מורכבות הנושא .

אין לראות במאמר זה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין ואין לראות במאמר המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו .

 

יכול לעניין אותך גם ...